loading....

Tag - yake

czym się zajmuję?

System architecture
GSystem architecture
IT Consulting
GIT Consulting
Team Leader
GTeam Leader
Emergency developer
GEmergency developer
Dev-Ops
GDev-Ops
Maintainer
GMaintainer
Yake - command shortcut CLI tool

Yake - command shortcut CLI tool

Narzędzie konsolowe do zarządzania komendami w projekcie. Przechowywanie długich komend w pliku Yakefile oraz wykonywanie ich używając zmiennych podawanych jako parametry. Projekt wykonywany dla jednego z klientów dla celów zarządzania projektami Dockerowymi. Technologie: Bash …