loading....

Portfolio - Yake - command shortcut CLI tool

czym się zajmuję?

System architecture
GSystem architecture
IT Consulting
GIT Consulting
Team Leader
GTeam Leader
Emergency developer
GEmergency developer
Dev-Ops
GDev-Ops
Maintainer
GMaintainer
Yake - command shortcut CLI tool

Yake - command shortcut CLI tool

Kategoria: DevOps  

Rok: 2018

devops   yake   cli   bash  

Narzędzie konsolowe do zarządzania komendami w projekcie. Przechowywanie długich komend w pliku Yakefile oraz wykonywanie ich używając zmiennych podawanych jako parametry.

Projekt wykonywany dla jednego z klientów dla celów zarządzania projektami Dockerowymi.

Technologie: Bash

Link: https://yake.amsdard.io/