loading....

Portfolio - Symfony AS Docker - Docker deployment approach

czym się zajmuję?

System architecture
GSystem architecture
IT Consulting
GIT Consulting
Team Leader
GTeam Leader
Emergency developer
GEmergency developer
Dev-Ops
GDev-Ops
Maintainer
GMaintainer
Symfony AS Docker - Docker deployment approach

Symfony AS Docker - Docker deployment approach

Kategoria: DevOps  

Rok: 2018

devops   docker   deployment   traefik  

Projekt i realizacja systemu zarządzania projektem Dockerowym.

Zrealizowane cele projektu:
- zaprojektowanie wspólnego dla: Php, NodeJS, Python, Go środowiska zarządządzania projetem Dockerowym,
- swobodna praca nad wieloma różnymi projaktami pod wspólnym interface,
- komunikacja pomiędzy projektami na poziomie Back-End (host routing) oraz Front-end (traefik),
- wspólna metoda deploymentu: lokalna, stagging, produkcja,
- bezpiecześtwo kodu aplikacji
- ustandaryzowanie wersjonowania kodu

Technologie: Yake, Bash, Npm

Projekt zrealizowany dla: Amsterdam Standard.

Linki: 

https://github.com/amsdard/symfony-as-docker
https://bitbucket.org/as-docker/projects-environment
https://www.npmjs.com/package/nodejs-as-docker