loading....

Portfolio - Rozrost ziaren

czym się zajmuję?

System architecture
GSystem architecture
IT Consulting
GIT Consulting
Team Leader
GTeam Leader
Emergency developer
GEmergency developer
Dev-Ops
GDev-Ops
Maintainer
GMaintainer
Rozrost ziaren

Rozrost ziaren

Kategoria: Desktop JAVA  

Rok: 2013

java   automaty komórkowe   cellular automata   rozrost ziaren   rozrost ziaren von neuman   rozrost ziaren haxagonalne   rozrost ziaren moore   rozrost ziaren pentagonalne   rozrost ziaren program  

Program napisany w języku JAVA, wykorzystujący SWING jako framweork-a graficznego a od strony praktycznej, wykorzystujący ideę automatów komórkowych.

Link do programu:
https://github.com/KASTINpl/mw.pl.rozrost/raw/master/program.jar

Kod źródłowy (projekt programu Eclipse); licencja: Creative Commons:
https://github.com/KASTINpl/mw.pl.rozrost/archive/master.zip

Opis programu: Symulacja rozrostu ziaren, z zastosowaniem sąsiedztwa:
– Moore`a,
– von Nauman`a,
– hexagonalne (lewe, prawe, losowe),
– pentagonalne (lewe, prawe, górne, dolne, losowe).

Możliwość konfiguracji:
– ilość ziaren,
– rozmieszczenie ziaren (losowe, z zadanym promieniem, Monte Carlo),
– czas trwania 1 klatki animacji,
– warunki brzegowe (periodyczne, nieperiodyczne).

Dodatkowe funkcje:
– zapamiętywanie początkowego rozmieszczenia ziaren,
– reset planszy
– rekrystalizacja