loading....

Portfolio - Modelowanie Procesów Fizycznych – Voronoi

czym się zajmuję?

System architecture
GSystem architecture
IT Consulting
GIT Consulting
Team Leader
GTeam Leader
Emergency developer
GEmergency developer
Dev-Ops
GDev-Ops
Maintainer
GMaintainer
Modelowanie Procesów Fizycznych – Voronoi

Modelowanie Procesów Fizycznych – Voronoi

Kategoria: Desktop JAVA  

Rok: 2015

java   wizualizacja   swing   Voronoi  

Program napisany w języku JAVA, wykorzystujący SWING jako framweork-a graficznego a od strony praktycznej, wykorzystujący algorytm Voronoi do rozrostu ziaren metodami: Eulerian i Manhatten.

Link do programu:
https://github.com/KASTINpl/pl.model_proc_fiz.voronoi/raw/master/voronoi.jar

Kod źródłowy (projekt programu Eclipse); licencja: Creative Commons:
https://github.com/KASTINpl/pl.model_proc_fiz.voronoi/archive/master.zip